Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Fastlegens rolle for pasienter som er i kontrollopplegg etter blærekreftbehandling

Handlingsprogrammet anbefaler at kontroll etter blære- og urotelkreft skjer i regi av spesialisthelsetjenesten. Der det er dokumentasjon for gevinst av kontroller, vil disse foregå på sykehus.

Etter radikal strålebehandling hos både operable og inoperable pasienter er det anbefalt livslang, årlig kontroll av nyrefunksjonen, og at dette skjer hos fastlegen.

Fastlegene vil med stor sannsynlighet ha kontakt med pasienten etter behandling for blære- eller urotelkreft, dels på grunn av henvendelser for annen sykdom, dels på grunn av plager og spørsmål som angår kreftsykdommen.

For pasienter som har gjennomgått behandling for blære- eller urotelkreft, er fastlegen viktig i medisinsk oppfølging, blant annet ved å

 • Motivere/opprettholde motivasjon for røykestopp
 • Behandle smerter etter kirurgi
 • Behandle infeksjoner
 • Følge opp senskader etter cytostatikabehandling, som nevropati, asteni og andre senplager
 • Bistå i rehabilitering og oppmuntre til egentrening
 • Bistå med eventuell sykemelding/friskmeldingsprosess
 • Fange opp symptom på tilbakefall og/eller spredning og henvises til pakkeforløp

Komplikasjoner som fastlegen bør være oppmerksom på

 • Hydronefrose på grunn av ureterstriktur, sykdomsresidiv i ureter eller retroperitonealt
 • Urinveisinfeksjoner
 • Steindannelse i de øvre urinveier
 • Steindannelse i kutant kontinent reservoar
 • Funksjonelle problemer, som stomiproblemer, inkontinens og urinretensjon
 • Metabolske forstyrrelser
 • Nedsatt nyrefunksjon

Anbefaling:

 • Pasientene bør anbefales livslang, årlig kontroll av nyrefunksjon hos fastlege.

Se også

Se Handlingsprogrammets kapitler om oppfølging av blærekreft:

Kontroll av ikke-muskelinfiltrerende blærekreft etter TURB

Kontroll etter behandling av muskel-infiltrerende blærekreft

Sist faglig oppdatert: 21. september 2023