Brukerstyrt innleggelse i rusbehandling

Pasient/bruker bør få tilgang til brukerstyrte innleggelser innen rusbehandling.