Manglende oppmøte og fare for behandlingsavbrudd (rusbehandling)

Ved manglende oppmøte og fare for behandlingsbrudd bør det vurderes å endre behandlingsrammer og/eller tjenestenivå.