5. Behandlingsnivå i rusbehandling: Avbrudd, døgn-/dag-/ambulerende behandling, somatikk og straffegjennomføring

Sist faglig oppdatert: 24. januar 2017