13. Avrusning fra alkohol

13.1 Generelt om alkohol - virkninger og grader av abstinens

13.2 Komplikasjoner ved alkoholabstinens

13.3 Legemidler brukt ved avrusning fra alkohol

Sist faglig oppdatert: 13. mai 2016