8. Luftveisinfeksjoner, nedre

8.1 Pneumoni, samfunnservervet

8.2 Pneumoni, sykehuservervet

8.3 KOLS-forverring

Sist faglig oppdatert: 01. september 2020