Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.1. Forebygging i helsetjenesten

Humant papillomavirus (HPV) har en svært høy forekomst i befolkningen. Man anslår at 70 % av de som er seksuelt aktive, vil smittes med HPV i løpet av livet. Hos de med persisterende infeksjon (ca. 10 %) finner man økt risiko for celleforandringer og kreft i cervix, oropharynx, vulva, vagina, penis og anus (Humant papillomavirus (HPV), genitale infeksjoner - veileder for helsepersonell).

Vaksinering regnes som den beste forebygging mot HPV-smitte (Nilsen et al., 2007). Ettersom analcancer og forstadier til dette er sterkt knyttet til persisterende HPV-infeksjon, vil vaksinering være et fore­byggende tiltak. I Norge tilbys vaksine til alle jenter i 7. klasse primært med tanke på fore­bygging av livmorhalskreft (HPV og HPV-vaksine, 2016). Fra høsten 2018 er vaksinasjon mot HPV tilbudt til gutter på lik linje med jenter i 7. klassetrinn som del av barnevaksinasjonsprogrammet (HPV og HPV-vaksine, 2016).

Generelle livsstilsråd som bruk av kondom for å unngå HPV-smitte og røykeslutt anbefales (Lam et al., 2014; Winer et al., 2006). Hos immunsupprimerte pasienter må forebygging vurderes i hvert enkelt tilfelle.

For kvinner som deltar i screeningprogram for livmorhalskreft, gjør man i økende grad testing for HPV-infeksjon. Det pågår en prøveordning med kun HPV-test for enklere screening for livmorhalskreft (HPV-test gir enklere screening mot livmorhalskreft for 9 av 10 kvinner mellom 34 og 69 år). Selv om det er påvist en sammenheng med HPV-infeksjon og analcancer, er ikke screening aktuelt ved en så sjelden sykdom. Det er ingen HPV-tester som er spesielt utviklet for menn.

Det finnes ingen medikamentell behandling av HPV, men genitale vorter og prekanserøse lesjoner kan behandles lokalt. På kjønnsvorter kan man benytte antivirale midler (podofyllo­toksin­løsning eller imikvimod). Celleforandringer ved anal intraepitelial neoplasi (AIN) kan utvikle seg til analcancer og behandling av disse kan gi en teoretisk redusert risiko for videre utvikling av sykdommen. Behandlingen kan være kirurgi eller bruk av linimenter som imikvimod (se eget avsnitt).

Anbefalinger

Forebygging av HPV-infeksjon gjennom vaksinasjonsprogrammet for HPV anbefales (evidensgrad A).

Bruk av kondom gir en viss beskyttelse mot HPV-smitte (evidensgrad A).

Siste faglige endring: 02. juli 2021