Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.2. Overlevelse

Innen kreftepidemiologien brukes ofte begrepet relativ overlevelse (netto overlevelse). Dette er et mål som sier noe om sannsynligheten for å overleve sin kreft dersom man ser bort fra muligheten for å dø av andre årsaker. Overlevelsestall for analkreft er ikke tilgjengelig i Kreftregisterets statistikk. En nasjonal studie fra Norge viser at fem-års netto overlevelse av plateepitelkarsinom i anus har økt fra 63,4 % i perioden 1987–96 til 72,7 % i perioden fra 2007–16 (estimatene er for begge kjønn samlet). Økningen i overlevelse ble kun påvist for pasienter under 70 år. For de eldste pasientene (≥70 år) har overlevelsen vært uendret på omlag 57 %. Denne studien viste også at alder over 70 år, metastatisk sykdom og det å være mann var faktorer assosiert med dårligere overlevelse (Guren et al., 2019). Til sammenligning viser data publisert fra Kræftens Bekæmpelse at 5-års relativ overlevelse for analkreft i Danmark i perioden 2012–16, var 61 % for menn og 70 % for kvinner (Statistik om analkræft).

Siste faglige endring: 02. juli 2021