Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.3. Etiologi og risikofaktorer

HPV

Humant papillomavirus (HPV) er en viktig etiologisk faktor for utvikling av analcancer (Krzowska-Firych, Lucas, Lucas, Lucas, & Pietrzyk, 2019; zur Hausen, 2000). Studier har vist at nær 90 % av anal plateepitelkarsinom er relatert til HPV (Gilbert et al., 2016). Mer enn 70 % av disse var HPV16 positive, og en mindre andel (7 %) var HPV18 (Serup-Hansen et al., 2014). En norsk studie harvist klar prognostisk forskjell basert på HPV uttrykket (Bruland et al., 2008), og flere studier har vist at pasienter med HPV-negativ svulst har dårligere prognose (Mai et al., 2015; Meulendijks, Tomasoa, et al., 2015; Rodel et al., 2015).

Man har funnet en signifikant sammenheng mellom tidligere HPV-relatert gynekologisk kreft og analcancer hos kvinner (Castor, da Silva, Gondim Martins, & de Mello, 2012). For menn som har sex med menn, finner man også en sammenheng mellom HPV-infeksjon og forstadier til kreft (Machalek et al., 2012).

Immunsuppresjon

Menn som er HIV-positive har økt risiko for å utvikle analcancer, spesielt i aldersgruppen under 50 år (Shiels, Pfeiffer, Chaturvedi, Kreimer, & Engels, 2012). Det er også økt forekomst av analcancer blant pasienter som har gjennomgått organtransplantasjon, eller er immunsupprimerte på grunn av annen sykdom eller medisinsk behandling (Hemminki, Liu, Ji, Sundquist, & Sundquist, 2012; Sunesen, Norgaard, Thorlacius-Ussing, & Laurberg, 2010).

Røyking

Man finner i flere studier en assosiasjon mellom analcancer og røyking (Coffey, Beral, Green, Reeves, & Barnes, 2015; Daling et al., 2004).

Siste faglige endring: 02. juli 2021