Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.8. Multidisiplinært team

Pasientene skal som hovedregel diskuteres i multidisiplinært team (MDT) for beslutning av behandlingsplan (Croke & El-Sayed, 2012; Nasjonal handlingsplan for kreft 2015-2017, 2015). Pasienter som ikke oppnår komplett remisjon, eller der det er mistanke om residiv, bør også diskuteres i MDT.

Før oppstart av stråleterapi bør aktuelle menn tilbys nedfrysning av spermier i sædbank.

Anbefaling

Pasienter med analcancer skal som hovedregel diskuteres i MDT for beslutning av behandlingsplan (evidensgrad D).

Siste faglige endring: 02. juli 2021