Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.7. Histopatologisk undersøkelse

Diagnosen bør bekreftes med biopsi (se kapittel Patologi for detaljer). Det bør testes for p16 eller HPV.

Anbefaling

Diagnosen bør bekreftes med biopsi, og en bør undersøke for p16 eller HPV (evidensgrad B)

Siste faglige endring: 02. juli 2021