Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.5Sosial ferdighetstrening ved ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse

Vansker i samspill med jevnaldrende og voksne er et hyppig problem hos barn og ungdom med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse. Sosial ferdighetstrening har som mål å forbedre og vedlikeholde den enkeltes sosiale ferdigheter. Barna trenes i regulering av verbal og nonverbal atferd i samspill med andre. Selve treningen inneholder øvelser, rollespill og hjemmeoppgaver og varer som oftest 8–12 uker (Storebø OJ et al, 2011).

Det er begrenset antall kontrollerte studier av denne type intervensjon. I en metaanalyse fant en at foreldre anga bedring av symptomer på ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse og atferd generelt, mens lærere vurderte at det ikke var signifikant effekt verken på symptomer på ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse eller sosiale ferdigheter (Storebø OJ et al, 2011). Det vurderes derfor som uavklart hvem som eventuelt har nytte av programmer for sosial ferdighetstrening.

Sist faglig oppdatert: 13. juni 2018