Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Kategorisering i ulike aktivitetsnivå

Ulike vitenskapelige studier måler og kategoriserer fysisk aktivitet på ulike måter. Det gjør det utfordrende å dra presise skillelinjer mellom ulike studier og kategorisere grupper på tvers av studiene (Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet 2001). I arbeidet med å beregne helsegevinsten av fysisk aktivitet har vi anvendt fire aktivitetsnivåer.

  • Fysisk inaktiv
  • Delvis fysisk aktiv
  • Fysisk aktiv
  • Ekstra fysisk aktiv

Kategoriseringen er den samme som ble gjort i 2010-rapporten[2] (Helsedirektoratet 2010). I tabell 1 er inndelingen og innholdet i de ulike aktivitetsnivåene som er valgt skjematisk beskrevet. Inndelingen er gjord med utgangspunkt i hvordan fysisk aktivitet er registrert i ulike vitenskapelige artikler og de norske faglige rådene om fysisk aktivitet.

Tabell 1. Kategorisering av de fire ulike aktivitetskategoriene med utgangspunkt i hvordan fysisk aktivitet omtales i forskningen, i gjeldende faglige norske råd til befolkningen om fysisk aktivitet.

Kategori

Kategorisering fra artiklene

Nasjonale råd  

Inaktiv

Mye stillesitting. Beveger seg lite og da hovedsakelig med aktivitet av lav intensitet hver uke. Under 15 minutter med litt anstrengende fysisk aktivitet og under 60 minutter med lett fysisk aktivitet/uke. Ingen anstrengende aktivitet.[3]

Det eksisterer ikke nasjonale råd om inaktivitet

 

 

Delvis fysisk aktiv

Beveger seg en del i løpet av uken med en aktivitet som oppleves som lett, 16-149 minutter med litt anstrengende fysisk aktivitet hver uke eller halvere antallet minutter med anstrengende aktivitet.[4]

Alle voksne og eldre bør være regelmessig fysisk aktive.
Litt aktivitet er bedre enn ingen. Det er personer som har et lavt aktivitetsnivå som vil ha størst effekt av å være litt mer fysisk aktive i hverdagen.

Inaktive personer oppfordres til å starte med fysisk aktivitet som er egnet for og tilpasset den enkeltes funksjon og fysiske form.

Fysisk aktiv

150-300 minutter med litt anstrengende fysisk aktivitet hver uke eller halvere antallet minutter med anstrengende aktivitet.[5]

Etter hvert som den fysiske formen bedres, kan en gradvis øke aktivitetsnivået.

Voksne bør hver uke være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter med moderat intensitet, minst 75 til 150 minutter med høy intensitet eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet.
   Eller
Voksne bør kompensere for de negative effektene av mye stillesitting ved å være ekstra aktive.*

Ekstra fysisk aktiv

Minst 300 minutter med litt anstrengende fysisk aktivitet hver uke eller halvere antallet minutter med anstrengende aktivitet.[6]

For å oppnå ytterligere helsegevinster kan voksne gjennomføre fysisk aktivitet i mer enn 300 minutter med moderat intensitet eller mer enn 150 minutter med høy intensitet i uka, eventuelt en kombinasjon av moderat og høy intensitet.

* 80 % av den voksne befolkningen sitter i gjennomsnitt minst 8 timer om dagen (Hansen, Steene-Johannessen og medarbeidere 2023), kategorien ekstra aktiv (minst 300 minutter med litt anstrengende fysisk aktivitet) vil dermed være primærrådet for denne gruppen for å kompensere forstillesitting i løpet av dagen og for å få tilsvarende helsegevinst som kategoriene aktiv.

 

[2] I 2010-rapporten ble høyeste aktivitetsnivå omtalt som svært aktiv. I de nye beregningene som gjøres i denne rapporten har vi funnet det riktigere å omtale dette aktivitetsnivået som ekstra aktiv da det trolig gir en riktigere språklig beskrivelse av dette aktivitetsnivåets faktiske omfang og intensitet.

[3] Ofte kategorisert som den inaktive referansegruppen med lavest aktivitetsnivå. Tilsvarende 0-99 METmin/uke, 0-1,7 METtimer/uke eller kvartil 1 i de studiene der det er delt i kvartiler eller tilsvarende.

[4] Ofte kategorisert som den første kategorien av aktivitetsnivå etter referansegruppen. Tilsvarende 100-449 METmin/uke, 1,8-7,4 METtimer/uke eller kvartil 2 i de studiene der det er delt i kvartiler eller tilsvarende.

[5] Ofte i studiene kategorisert som den fysisk aktive kategorien. Tilsvarende 450-900 METmin/uke med moderat eller høy intensitet, 7,5-15 METtimer/uke med moderat-høy intensitet eller kvartil 3 i de studiene der det er delt i kvartiler eller tilsvarende.

[6] Ofte kategorisert som den mest aktive kategorien. Tilsvarende >900 METmin/uke, >15 METtimer/uke eller kvartil 4 i de studiene der det er delt i kvartiler eller tilsvarende.

Siste faglige endring: 04. april 2024