Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 1. Jodinnhold i forskjellige tang- og tarearter i mg per kg tørrvekt

Algefamilie Latinsk navn Norsk navn Jod (mg per kg tørrvekt) Mengde (mg) som gir anbefalt daglig inntak (150 µg per dag) Mengde (mg) som gir øvre grense for inntak (600 µg per dag)
Rødalger Palmaria palmate Søl 260 577 2308
Polysiphonia lanosa Fjærehinne 1300 115 462
Grønnalger Cladophora rupestris Grønndusker 63 2381 9524
Enteromorpha intestinalis Tarmgrønske 130 1154 4615
Ulva lactuca Havsalat 100   1500 6000
Brunalger Alaria esculenta Butare 740 203 811
Laminaria digitate Fingertare 5000 30 120
Laminaria hyperborea Stortare 4200 36 143
Fucus vesiculosus Blæretang 310 484 1935
Pelvetia canaliculata Sauetang 200 750 3000
Saccharina latissima Sukkertare 3500 43 171
Undaria pinnatifda Wakame 172    

Det er relativt stor spredning innen en art; tabellen viser medianverdier. 

Kilder:

Duinker A, Kleppe M, Fjære E et al. Knowledge update on macroalgae food and feed safety. Rapport fra Havforskningen. Bergen: Institute of Marine Research, 2020.
Maehre HK, Malde MK, Eilertsen KE et al. Characterization of protein, lipid and mineral contents in common Norwegian seaweeds and evaluation of their potential as food and feed. J Sci Food Agric 2014;94:3281-90.
 

Siste faglige endring: 27. september 2021