Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.5Kostfiber

Innholdet av kostfiber økte fra 23 til 26 gram per person per dag i perioden 1980–2015, og til 29 gram per person per dag i 2022 (Tabell 7). Dette tilsvarer en økning fra 2,3 til 2,6 gram kostfiber per MJ fra 2015 til 2022, men er fortsatt lavere enn anbefalt nivå på minst 3 gram kostfiber per MJ.

Korn og kornprodukter bidro med 56 prosent av kostfiberet i matforsyningen i 2022, mens grønnsaker, frukt/bær og poteter bidro med henholdsvis 20, 10 og 7 prosent (Figur 31).

Figur 31

 

Siste faglige endring: 08. desember 2023