Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Fettsyrer

Kostens innhold av mettede fettsyrer gikk ned fra 16 til 14 energiprosent fra 1980 til 1990, ifølge matforsyningsstatistikken (Figur 28). Siden 2015 har innholdet av mettede fettsyrer ligget mellom 14 og 15 energiprosent, og utgjorde ca. 14 energiprosent i 2020–2022. Det anbefales at kostens innhold av mettede fettsyrer begrenses til under 10 energiprosent.

Kostens innhold av transfettsyrer har gått betydelig ned over tid. Ifølge anslag basert på forbruksundersøkelsene gikk innholdet av transfettsyrer ned fra 5 til 1 energiprosent i perioden 1958–2000. Siden 2005 har transfettsyrer utgjort under 1 energiprosent, ifølge både matforsyningsstatistikken og forbruksundersøkelsene. Det anbefales at kostens innhold av transfettsyrer begrenses mest mulig og ikke overstiger 1 energiprosent.

Kostens innhold av enumettede fettsyrer gikk ned i perioden 1980–2000, fra 13 til 11 energiprosent, og økte siden til 14 energiprosent i 2015. Det har holdt seg rundt dette nivået i senere år. Det anbefales at enumettede fettsyrer bidrar med 10–20 energiprosent.

Kostens innhold av flerumettede fettsyrer har siden 1980-årene holdt seg på 5 til 6 energiprosent, og har vært ca. 6 energiprosent siden 2015. Det anbefales at flerumettede fettsyrer bidrar med 5–10 energiprosent. 

Figur 28

MålRedusert innhold av mettet fett i kosten til 12 energiprosent innen 2023.
StatusMettet fett har ligget mellom 14 og 15 energiprosent siden 2015, og var ca. 14 energiprosent i 2022.

Ifølge de nasjonale kostholdsundersøkelsene var kostens innhold av mettede fettsyrer i gjennomsnitt 13 til 14 energiprosent blant 4-, 9- og 13-åringer (Ungkost 2015–16) og 13 energiprosent blant voksne (Norkost 2010–11). 

De største kildene til mettede fettsyrer ifølge matforsyningsstatistikken 2015–2022 var melk og meieriprodukter og kjøtt (Tabell 9). Melk og meieriprodukter bidro samlet med 44 prosent i 2022, og kjøtt bidro med 24 prosent (Figur 29). Av meieriproduktene bidro ost med mest mettede fettsyrer i perioden 2015–2022. Margarin og matoljer var de største kildene til flerumettede fettsyrer.

Tabell 9

Kilder til mettede, enumettede og flerumettede fettsyrer på engrosnivå. Andel av total mengde (%)

 Mettede fettsyrerEnumettede fettsyrerFlerumettede fettsyrer
 201520212022201520212022201520212022

Melk og meieriprodukter

45

46

44

17

19

18

4

4

4

melk, yoghurt

9

8

8

4

3

3

1

1

1

fløte, rømme

11

12

12

4

5

5

1

1

1

ost

18

19

17

6

8

7

1

2

2

smør1

7

8

7

3

3

3

1

1

1

Kjøtt og innmat

22

22

24

27

27

29

17

19

21

Fisk

1

1

1

2

2

2

4

4

4

Margarin2

15

12

12

18

16

16

22

17

17

Matolje, annet fett

4

4

4

14

14

13

22

20

19

Andre matvarer3

13

15

15

22

22

21

31

36

35

* Foreløpige tall.
1 Inkluderer ikke smør i smørblandet margarin
2 Inkluderer smørblandet margarin.
3 Kornvarer, egg, nøtter, kakaoprodukter, annet.

Figur 29

Siste faglige endring: 08. desember 2023