7. Utfordringer og anbefalinger barn og unge, samt eldre døve

7.1 Barn og unge med nedsatt hørsel

7.2 Anbefaling om tilbud til døve som trenger sykehjemsplass

Sist faglig oppdatert: 27. september 2020