Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.2Ikke anbefalte tiltak

6.2.1 Audiograf i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Audiograf i kommunal helse- og omsorgstjeneste er trolig ikke gjennomførbart i praksis basert på tidligere erfaringer med gjennomførte prosjekt. En slik audiografstilling bør være tilknyttet et RHF for å sikre faglig forankring i spesialisthelsetjenesten. Dette medfører uklare avgrensninger i finansiering og er avhengig av de enkelte kommuners budsjett og opplevd behov. Det bør likevel etterstrebes hørselsfaglig kompetanse i kommunale stillinger. Det kan gjøres videre vurderinger omkring denne type løsninger. Det vises til kap. 4.3.

6.2.2 Andre modeller for utredning og behandling av hørselstap

Fremtidig forskning og evaluering av resultater kan legge grunnlag for andre modeller. Utviklingen på hørselsområdet må følges for å kunne vurdere nye muligheter. Se for øvrig kap. 4.6 for nærmere beskrivelse.

Siste faglige endring: 27. september 2020