Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Forutsetning for implementering

Implementering av kommunal praksismodell vil avhenge av flere faktorer. Etablering av flere kommunale praksisplasser er ressurskrevende, og det er derfor viktig at det gjøres i en strukturert modell som forventes å bidra til ønsket effekt. Det vil være behov for å følge med på utviklingen av den kvalitative delen av praksisstudier i kommunene. Her vil utdanningsinstitusjonene bidra i form av sitt kvalitetssystem. Kvalitet- og utviklingsarbeid gjøres allerede i stort omfang i etablerte systemer ledet av universitet- og høgskoler. Den kommunale praksismodellen er ment å understøtte dette arbeidet, ikke erstatte det.

Helsedirektoratet vurderer at det i tillegg kan være behov for utvikling av evalueringsverktøy. Dette kan for eksempel være basert på det eventuelle felles samhandlings- og dokumentasjonsverktøyet som velges i den kommunale praksismodellen. Det kan også vurderes behov for å utvikle en nasjonal kvalitetsindikator knyttet til antall og kvalitet på praksisstudier i kommunene. Kvalitetsindikatoren kan ha som formål å få frem både den kvantitative og den kvalitative dimensjonen ved innføring av kommunal praksismodell. Utdanningssektor og kommunal helse- og omsorgstjeneste bør i fellesskap avtale hvordan utvikling av og kvalitet på praksisplasser skal måles og evalueres. 

En del kommuner har blitt kompensert av utdanningsinstitusjonene for de studentene de har hatt i praksis i form av samarbeidsmidler som utdanningsinstitusjonene disponerer. Helsedirektoratet forutsetter at utdanningssektoren fortsetter ordningen med samarbeidsmidler. I tillegg forutsettes det at utdanningsinstitusjoner tilrettelegger for veilederutdanning og arbeider systematisk for å heve veilederkompetansen ved alle sine praksisplasser.

 

Siste faglige endring: 22. mars 2023