Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Tannleger

Åtte fylkeskommuner svarte på spørsmålet om utfordringer med å rekruttere tannleger i 2021. Rogaland fylkeskommune svarte "vet ikke", Troms og Finnmark svarte "ikke utfordrende", Vestland svarte "litt utfordrende", tre fylkeskommuner (Agder, Møre og Romsdal og Vestfold og Telemark) svarte "ganske utfordrende" og to fylkeskommuner (Innlandet og Trøndelag) svarte "meget utfordrende". Tabell 8 og figur 16 viser hvordan de ulike fylkeskommunene har vurdert hvor utfordrende det er å rekruttere tannleger i perioden siden 2012.

Tabell 8. Fylkeskommunenes vurdering av hvor utfordrende det er å rekruttere tannleger. Samme informasjon er vist i figur 16 nedenfor.

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

2021

Agder

Aust-Agder

L

G

G

L

-

-

-

G

Vest-Agder

M

L

-

L

-

L

G

Innlandet

Hedmark

L

L

L

G

G

-

G

M

Oppland

-

G

G

L

L

L

L

Møre og Romsdal

-

G

-

-

-

M

-

G

Nordland

M

-

-

-

M

G

M

-

Rogaland

G

L

G

-

G

L

-

?

Troms og Finnmark

Troms

-

G

L

I

-

I

I

I

Finnmark

G

G

M

-

-

G

-

Trøndelag

Nord-Trøndelag

L

L

L

L

I

I

L

M

Sør-Trøndelag

G

G

L

L

L

L

Vestfold og Telemark

Vestfold

M

G

G

G

G

G

-

G

Telemark

G

L

-

G

L

G

L

Vestland

Hordaland

L

I

?

-

L

L

-

L

Sogn og Fjordane

L

L

I

L

L

L

-

Viken

Akershus

-

?

I

I

I

L

I

-

Buskerud

M

L

-

L

L

-

-

Østfold

I

-

L

-

I

-

-

Kilde: KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor. Oslo er ikke medlem i KS og er ikke en del av undersøkelsen.

I = Ikke utfordrende
L = Litt utfordrende
G = Ganske utfordrende
M = Meget utfordrende
? = Vet ikke
- = Ikke svart

 

Fylkeskommunenes vurdering av hvor utfordrende det er å rekruttere tannleger.
Figur 16. Fylkeskommunenes vurdering av hvor utfordrende det er å rekruttere tannleger. Samme informasjon er vist i tabell 8 ovenfor.

Kilde: KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor. Oslo er ikke medlem i KS og er ikke en del av undersøkelsen.

I = Ikke utfordrende (grønn)
L = Litt utfordrende (gul)
G = Ganske utfordrende (oransje)
M = Meget utfordrende (rød)
? = Vet ikke (grå)
- = Ikke svart

Sist faglig oppdatert: 12. november 2021