Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Aktuelle bruker- og interesseorganisasjoner

Endometrioseforeningen jobber for å forbedre behandlingstilbudet til endometriose- og adenomyose pasienter. De jobber politisk, og er pådrivere ovenfor myndighetene og media. Endometrioseforeningen driver med kunnskapsspredning via sin hjemmeside og sosiale medier. De utarbeider også informasjonsbrosjyrer, medlemsblader og filmer, og arrangerer fagdager. Videre holder de foredrag for helsepersonell og andre organisasjoner. Endometrioseforeningen tilbyr støtte til pasienter med endometriose og adenomyose og pårørende via sin likepersonstjeneste.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) jobber for å fremme likestilling innen helse, blant annet gjennom å være en av de fremste bidragsyterne til forskning på kvinners helse for å rette opp skjevhetene. N.K.S. jobber også aktivt med forbedring av likeverdige helsetilbud.

Endometriose og adenomyose er satsingsområder hvor organisasjonen jobber for å være en synlig og sterk pådriver overfor politiske myndigheter og samfunnet, tette kunnskapshull og være en initiativtaker og økonomisk bidragsyter til kunnskapsutvikling og forskning. Organisasjonen støtter flere forskningsprosjekter omhandlende endometriose og adenomyose, og er en sterk samfunnsaktør innenfor kvinners helse og livsvilkår.

Siste faglige endring: 20. mars 2024