Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.3Fremje strategisk viktige bruksområde

Det er framleis usikkert kva bruksområde som gjev høgast gevinst i helsetenesta. Nokre bruksområde er lovande, men treng meir utprøving og analyser. Analysane kan dreie seg om arkitektur og tekniske behov, kostnadar og gevinstar, risikoar, hindringar og forvaltning. Det er særskilt viktig å starte med lågthengande frukter.

Moglege tiltak:

  • følgje med på nasjonale, nordiske og internasjonale initiativ og spreie kunnskap og erfaringar
  • løfte fram lovande norske initiativ og leggje til rette for nasjonal bruk
  • vurdere å starte med lågthengande frukter
  • vere pådrivar for at nye, store forskingssenter også omhandlar KI i helse- og omsorgstenesta
  • vurdere å etablere ei finansieringsordning for dei mest lovande bruksområda

Siste faglige endring: 06. mai 2024