Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

Dette dokumentet skal gje eit statusbilete av modenskapen til språkmodellar i helse- og omsorgssektoren. Dokumentet skal også peike framover på moglege bruksområde og risikoar, i tillegg til overordna vegval og tiltak.

Innhaldet i dokumentet er basert på artiklar, forskingslitteratur, presentasjonar og intervju med fleire aktørar i og utanfor helsesektoren:

 • Geir Thore Berge og Tor Oddbjørn Tveit (Sørlandet sjukehus)
 • Christian Autenried (Helse vest IKT)
 • Yngvil Beyer, Per-Erik Solberg, Magnus Brede Birkenes, Per-Erik Kummervold og Svein-Arne Brygfjeld (Nasjonalbiblioteket)
 • Gina Helstad (Helsearkivet)
 • Kristine Eide, Ann-Helen Langaker og Matias Jentoft (Språkrådet)
 • Jens Andresen Osberg og Alexandra Schultz (Digitaliseringsdirektoratet)
 • Pål Brekke (DIPS AS)
 • Jon Atle Gulla (Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU))
 • Alexander Lundervold (Høgskulen på Vestlandet)
 • Arvid Lundervold (Universitetet i Bergen)
 • Hercules Dalianis (Nasjonalt senter for e-helseforsking)
 • Finn-Henry Hansen (Helse nord RHF)
 • Karl Øyvind Mikalsen (Senter for pasientnær kunstig intelligens (SPKI)) og Geir Villy Isaksen (Helse nord IKT)
 • Lilja Øvrelid (Universitetet i Oslo)
 • Fredrik Andreas Dahl og Pierre Lison (Norsk Regnesentral (NR))
 • Håkon Haaheim (Helseplattforma AS)
 • Elin Thygesen (Universitetet i Agder)

Vi vil rette ein særskilt takk til Alexander Lundervold (Høgskulen på Vestlandet) for tolmod og viktige bidrag i løpet av fleire samtalar til den tekniske delen av dokumentet.

Siste faglige endring: 06. mai 2024