Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.14Omsetjing

Språkmodellar har allereie i fleire år blitt brukt til automatisk omsetjing mellom ulike språk. Gjennom helsefaglege språkmodellar kan ein automatisk omsetje tekstar med klinisk fagspråk til eller frå norsk. I helse- og omsorgssektoren kan det vere nyttig når språklege barrierar oppstår mellom helsepersonell og pasientar og tolketenester ikkje er tilgjengelege.

Siste faglige endring: 06. mai 2024