Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.13Helseforsking

Språkmodellar kan også nyttast til forsking på helseområdet, gjennom t.d. å oppdage mønster i store mengder data, programmering i t.d. bioinformatikk og hjelp til akademisk skriving.[50]

 

[1] https://www.nature.com/articles/s43856-023-00370-1 The future landscape of large language models in medicine | Communications Medicine (nature.com)

Siste faglige endring: 06. mai 2024