Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.8Klinisk samtalerobot (spørsmål og svar)

Generative språkmodellar kan fungere som ein samtalerobot som gjev svar på kliniske spørsmål, og såleis fungere som eit avgjerdsstøtteverktøy (beslutningsstøttesystem), jf. figur 17. Språkmodellen Med-PaLM har blitt løfta fram som eit døme på kor raskt utviklinga av språkteknologi går. Med-PaLM var i stand til å svare rett på 67,6 % av spørsmåla (m.a. frå medisineksamen i USA) i desember 2022. I mars 2023 kom den korrekte svarprosenten på 86,5 %.

Øverst er en boks med spørsmålet, under er en boks med svar

Figur 17: Døme på spørsmål og svar i språkmodellen Med-PaLM[44]

 

Siste faglige endring: 06. mai 2024