Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.7Automatisk tekstproduksjon

Språkmodellar kan bidra til automatisk generering av utkast og samandrag til klinisk bruk, t.d. epikrisar i spesialisthelsetenesta og tilvisingsrapportar frå fastlegar[42]. Det finst allereie løysingar i Noreg i dag som i tillegg genererer slike samandrag basert på taleteknologi[43]. Løysinga vil kome med eit forslag til ein epikrise som helsepersonell kan kvalitetssikre og eventuelt justere før utsending. Dette bruksområdet kan lette den kliniske byrden for helsepersonell.

Epikrisar blir også lesne av pasientar, som kan ha vanskar med å forstå den medisinske terminologien. Bruk av språkmodellar kan nyttast til å lage ein (parallell) versjon av epikrisa med eit språk som er lettare forståeleg for lekfolk (sjå punkt 3.10).

 

[43] Presentasjon av Omilon på EHiN 2022 8. november 2023

 

 
 

 

 

 

 

Siste faglige endring: 06. mai 2024