Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 1: Leveranser 2019 - 2023

I prosjektperioden 2019 – 2023 har koordineringsprosjektet levert følgende leveranser.

Tabell 1: Kronologisk oversikt over leveranser i det nasjonale koordineringsprosjektet fra 2019 til 20

Tittel

Utgiver

År

Lenke

Felles plan for 2020

Helsedirektoratet

november
2019

lenke

Utredning om bruk av kunstig intelligens i helsesektoren

Direktoratet for e-helse

desember 2019

lenke

Felles plan med presisering og ansvar

Helsedirektoratet

mars 2020

lenke

Status på arbeidet med kunstig intelligens

Helsedirektoratet

oktober 2020

lenke

 

Veileder til regelverket om kunstig intelligens (avpublisert, se Rundskriv)

Helsedirektoratet

mai 2020

lenke

Hvordan sikre et godt koordinert arbeid innenfor kunstig intelligens-området

Helsedirektoratet

juni 2021

lenke

Tilrettelegging for bruk av kunstig intelligens i helsesektoren. Med utgangspunkt i det radiologiske fagområdet

Helsedirektoratet

oktober 2021

lenke

Helseopplysninger i skyen

Helsedirektoratet

oktober 2021

lenke

Statusrapport og tiltak for 2021
(del av statusrapport 2021 for Nasjonal helse- og sykehusplan)

Helsedirektoratet

oktober 2021

lenke

Status, muligheter og behov relatert til kunstig intelligens i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Helsedirektoratet

desember 2021

lenke

Pilot tverretatlig regulatorisk veiledning (november og desember 2021) og månedlige tverretatlige veiledningsmøter i 2022

Helsedirektoratet

november 2021 - desember 2022

lenke

Flytskjema: Hvilke regelverk ligger «kunstig intelligens»-prosjekt mitt under

Helsedirektoratet

2021

lenke

Behov for data til kunstig intelligens

Direktoratet for e-helse

februar 2022

lenke

Rundskriv for regelverket for utvikling av kunstig intelligens

Helsedirektoratet

mars 2022

lenke

Opprettelse av tverretatlig informasjonsnettsted

Helsedirektoratet

mars 2022

lenke

Tilgang til data til kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten

Direktoratet for e-helse

oktober 2022

lenke

Kunstig intelligens i helsetjenesten. Status og veien videre for det nasjonale koordineringsarbeidet

Helsedirektoratet

oktober 2022

lenke

Notat til Helse- og omsorgsdepartementet om muligheter med KI som personellbesparende teknologi

Helsedirektoratet

juni 2023

upublisert

 

Siste faglige endring: 19. mars 2024