Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Kompletthet, rapporterte innleggelser og oppholdstid

Kompletthet og rapporterte plasser, innleggelser og estimerte oppholdsdøgn

Figur 2 viser antall og andel kommuner som har rapportert data for årene 2017-2019 og 2021-2022. Andelen kommuner som rapporterte i 2021 og 2022 er lavere enn for årene 2017 til 2019. Vi har fått innrapportert data fra 298 kommuner for året 2022. Dette utgjør 84 prosent av alle kommunene og dekker i overkant av 90 prosent av befolkningen.

Andel kommuner som har rapporter og andel av befolkningen.
Figur 2: Andel kommuner som har rapporter og andel av befolkningen.

Tabell 1 gir en oversikt over alle rapporterte plasser, innleggelser og estimerte oppholdsdøgn per år. På grunn ulik rapporteringsgrad og hvilke enheter som har rapportert de ulike årene, er ikke tallene sammenlignbare mellom årene. I kapittel 6 Utvikling, 2017-2021, ser vi på utviklingen i aktiviteten for de enhetene som har rapportert data for alle fem årene.

Tabell 1: Rapporterte plasser, innleggelser og oppholdstid, 2017-2022.
  

2017

2018

2019

2021

2022

Prosent endring 2021-2022

Antall plasser

Sør-Øst

368

 378

 379

 342

 350

2,3

Vest

135

 139

 147

 140

 139

-0,7

Midt-Norge

108

 107

 102

 84

 79

-6,0

Nord

92

 107

 120

 119

 120

0,8

Totalt

703

 731

 747

 684

 688

0,6

Antall innleggelser

Sør-Øst

19 312

 21 116

 20 656

 14 634

 17 790

21,6

Vest

8 099

 8 522

 7 523

 5 560

 6 101

9,7

Midt-Norge

4 633

 5 398

 4 735

 2 979

 2 775

-6,8

Nord ekskl. sykestuer

2 683

 3 022

 3 483

 2 702

 2 952

9,3

Nord sykestuer

2 523

 2 857

 3 545

 3 251

 3 339

2,7

Totalt ekskl. sykestuer

34 727

 38 058

 36 397

 25 875

 29 618

14,5

Totalt

37 250

 40 915

 39 942

 29 126

 32 957

13,2

Estimerte oppholdsdøgn

Sør-Øst

64 560

 66 984

 69 992

 54 515

 69 286

27,1

Vest

22 796

 26 079

 24 646

 22 386

 24 096

7,6

Midt-Norge

15 368

 16 768

 13 372

 10 778

 10 936

1,5

Nord ekskl. sykestuer

10 074

 10 990

 11 561

 10 348

 11 535

11,5

Nord sykestuer

6 852

 7 206

 9 320

 7 444

 8 608

15,6

Totalt ekskl. sykestuer

112 796

 120 821

 119 572

 98 026

 115 854

18,2

Totalt

119 649

 128 027

 128 891

 105 470

 124 461

18,0

Siste faglige endring: 22. september 2023