Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.3. Erfaringer med Nasjonal opptakskomité for spesialistutdanning i odontologi

Nasjonal opptakskomité for spesialistutdanning i odontologi (NOS) ble etablert av de odontologiske fakultetene ved UiO og UiB i 2002. Den nåværende sammensetningen av komiteen er representanter fra UiO (1), UiB (1) og UiT (1), fylkestannlegene (2), observatører fra Den norske tannlegeforening (1) og Helsedirektoratet (1) og en sekretær.

Komiteen har ikke noe formelt mandat. Den møtes årlig i forbindelse med universitetenes opptak av tannleger i spesialisering, og vurderer og gir innspill til universitetenes innstilling av søkere til spesialistutdanning som begge baserer seg på Rangeringsinstrukser ved vurdering av søkere til spesialistutdanning i odontologi (26 og vedlegg H).

Det inngår i oppdraget å foreslå mandat og sammensetning av en utvidet nasjonal prioriterings- og opptakskomité for spesialistutdanning av tannleger. Det var derfor hensiktsmessig å innhente konstruktive erfaringer fra arbeidet i NOS og sikre overføringsverdi. Kort oppsummert følger de erfaringene som er viktigst å ta med videre.

Nasjonal opptakskomité for spesialistutdanning i odontologi (NOS):

 • Et organ som kan kvalitetssikre og følge med på opptaket gjennom innspill til universitetenes innstilling av søkere.
 • Et forum for diskusjon om andre aspekter ved spesialistutdanningen for kvalitetssikring.
 • Bidrar til godt samarbeid og god transparens i opptaksprosessen.

Samfunnsmessige behov

 • krevende å dokumentere og vurdere
 • den offentlige tannhelsetjenestens representanter bidrar her og informerer ledere for den offentlige tannhelsetjenesten
 • samkjøringen av rangeringsinstruksen og tilskuddsordningen – stort fremskritt for å dekke samfunnsmessige behov

Dimensjonering av spesialistutdanningen

 • Befolkningens behov for tannhelsetjenester skal veie tungt.
 • Viktig at det er spesialister i rimelig nærhet – ikke om de er i offentlig eller privat tannhelsetjeneste.

Synspunkter på ny komite

 • savnes et mandat for NOS
 • være nasjonalt nivå for vurdering av behovet for spesialister
 • nyttig med bred sammensetning av fremtidig komite, særlig for vurdering av samfunnsmessige behov
 • kalibrering av vurdering av kandidater for innstilling og opptak er viktig

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022