Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Referanser

Helsedirektoratet (2022). Rundskriv om donasjon av organer, celler og vev fra død donor.
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/donasjon-av-organer-celler-og-vev-fra-dod-donor

Helsedirektoratet (2003, 2012). Nasjonal veileder, Nyredonasjon fra levende giver. Utvelgelse og oppfølging av giver. (Avpublisert i mars 2024.)

Helse- og omsorgsdepartementet (2015). Forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon (forskrift om humane organer til transplantasjon). 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-07-1401?q=forskrift%20om%20humane%20organer%20til

Helse- og omsorgsdepartementet (2008). Tiltak for å øke antall organdonasjoner – rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/vedlegg/rapport---tiltak-for-a-oke-antall-organdonasjoner.pdf

Helsetilsynet (2019). "Når muligheten til å gi kan redde liv." Oppsummeringsrapport etter tilsyn med donorsykehus og transplantasjonsvirksomhet 2015–2018. Rapport fra Helsetilsynet 1/2019. 
https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2019/nar-muligheten-til-a-gi-kan-redde-liv-oppsummeringsrapport-etter-tilsyn-med-donorsykehus-og-transplantasjonsvirksomhet-2015-2018/

Skauby, Morten Heier, Kristian Heldal, Pål-Dag Line, Dag Wendelboe Sørensen, Arnt E. Fiane, Morten Hagness (2023). Tidsskriftet. "Lengre ventelister for organtransplantasjon." 
https://tidsskriftet.no/2023/06/lengre-ventelister-organtransplantasjon

Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for organdonasjon, Årsrapport 2022.

Oslo universitetssykehus HF og NOROD (2023). Protokoll for organdonasjon.
metodebok.no/index.php?action=book&book=organdonasjon

Oslo universitetssykehus HF, Seksjon for transplantasjonskirurgi, Aktivitetstall 2022.
https://www.norod.no/wp-content/uploads/2023/01/NOROD-4.kvartal-2022.pdf

Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon, Årsrapport 2022.
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/senter/rapport/L-OUS-13/2022

Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon (2022). Protokoll for organdonasjon.
https://www.norod.no/wp-content/uploads/2023/02/220223-Protokoll-OD-med-navig.pdf

Siste faglige endring: 21. mars 2024