Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Aktivitetstall 2022

Godkjente virksomheter skal etter forskrift om humane organer til transplantasjon § 5 rapportere sine aktiviteter, nærmere bestemt "antall levende og avdøde donorer og type og antall organer som er uttatt, transplantert, kassert og utvekslet med EU- og EØS-medlemsland og tredjeland." Disse opplysningene fremgår i store trekk i punktlisten under, som er basert på aktivitetstall fra Oslo universitetssykehus HF, Seksjon for transplantasjonskirurgi (2022).

  • 365 mulige donorer, hvorav 109 ble realisert, 103 med prosedyren DBD og seks med prosedyren cDCD. 84 % var multiorgangivere.
  • 24 donorsykehus hadde godkjent prosedyren cDCD, mens det gjensto noe lokal tilrettelegging ved fire donorsykehus.
  • 418 organer ble transplantert til 382 pasienter, blant annet 229 nyrer (43 fra levende donorer), 92 levre (deler av lever fra én levende donor), 30 hjerter, 31 lunger og fire bukspyttkjertler.  
  • Det ble eksportert åtte hjerter, én dobbel lunge, 17 levre, 17 nyrer og importert fem hjerter, tre doble lunger, åtte levre, 19 nyrer.

Utveksling av organer

I de senere år har donasjonsraten vært stabil i Norge (Skauby et. al., 2023). Antall personer på venteliste for organer har derimot økt, særlig for nyretransplantasjoner.

Scandiatransplant (1969) er en samarbeidsorganisasjon for transplantasjonsvirksomhet som omfatter de nordiske landene, fra 1. september 2017 også Estland (Oslo universitetssykehus HF og NOROD, 2023). Formålet med Scandiatransplant er å fremme tilgangen på organer og organisere utveksling av organer til transplantasjon, samt administrere ventelisteregister for medlemslandene. Når det ikke finnes passende mottakere i Skandinavia, tilbys organene til Eurotransplant eller NHS Blood and Transplant (Storbritannia), eventuelt til andre europeiske transplantasjonsorganisasjoner. Scandiatransplant mottar også tilbud om organer fra disse organisasjonene (op.cit.).

Ett tiltak for å øke andelen transplantasjoner med levende givere er det skandinaviske utvekslingsprogrammet for nyretransplantasjon med nyre fra levende giver - STEP, der Norge kom med høsten 2022 (Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon, Årsrapport 2022).

Siste faglige endring: 21. mars 2024