Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Rehabilitering ved private institusjoner

Figur 3 viser utvikling i rehabiliteringsaktivitet ved de private rehabiliteringsinstitusjoner  for månedene fra mars tom august under pandemien, der 2020 er sammenlignet med 2019 for Norge totalt. 

Figur 3 Rehabiliteringsaktivitet ved private institusjoner på nasjonalt nivå  per måned  mars-august, og for perioden samlet.

For perioden samlet var det en reduksjon på 39 prosent i antall innlagte i privat rehabiliteringsinstitusjon i 2020 sammenlignet med 2019. Antall innlagte ble nesten halvert i mars, mens aktiviteten for april ble redusert med 73 prosent. Figuren viser at det var en stigende trend på antall innlagte i privat rehabiliteringsinstitusjon i juni og juli, men deretter en synkende trend etter sommeren igjen.

Det framgår av figur at dag- og poliklinisk rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner ikke ble redusert i like stor grad. For perioden samlet var det  en reduksjon på 14 prosent for denne typen aktivitet. Figuren viser størst  reduksjon i april og mai, med en nedgang på henholdsvis 27 prosent og 26 prosent. I månedene juni, juli og august var nivået likt eller tilnærmet likt som året før.

Figur 4 under viser aktivitet ved private rehabiliteringsinstitusjoner for regionene hvor aktivitet i 2020 er relatert til aktivitet i 2019. Helse Vest og Helse Nord hadde størst reduksjon i antallet innleggelser, med en nedgang på  henholdsvis 52 prosent og 51 prosent.  Helse Sør-Øst hadde minst reduksjon, med en nedgang på 31 prosent. Ved Helse Midt-Norge ble aktiviteten redusert med 46 prosent. Helsedirektoratet er kjent med at i Helse Nord ble alle de private institusjonene stengt helt ned med unntak av de to største. 

Figur 4 Rehabiliteringsaktivitet ved private rehabiliteringsinstitusjoner etter omsorgsnivå fordelt på region for perioden mars-august.

Helse Sør Øst og Helse Vest hadde størst reduksjon i dag- og poliklinisk rehabilitering ved de private institusjonene, med en nedgang på henholdsvis 21 prosent og 20 prosent. I Helse Midt-Norge og Helse Nord ble denne typen aktivitet redusert med henholdsvis 7 prosent og 10 prosent.

Muligheten for å tilby et digitalt tilbud har vært varierende.

I Helse Sør-Øst hadde samtlige private rehabiliteringsinstitusjoner redusert aktivitet og prioriteringsnotatet fra Helsedirektoratet datert 19. mars ble lagt til grunn. I Helse Vest og i Helse Midt har noen private rehabiliteringsinstitusjoner vært i beredskap for sykehus. I Helse Vest har noen private rehabiliteringsinstitusjoner vært stengt ned i perioder.

 

Siste faglige endring: 27. april 2021