Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Hvilke interesser står på spill?

SIENNA-prosjektet er et EU-finansiert prosjekt – "Stakeholder-informed ethics for new technologies with high socio-economic and human rights impact".[47] I en rapport fra prosjektet fra 2019[48] er det gjort en juridisk kartlegging blant annet innenfor genetikkområdet. Rapporten gjennomgår ulike internasjonale og nasjonale regelverk, og oppsummerer utfordringene ved gentesting og hvilke menneskerettigheter som står på spill i denne tabellen:

Summary of challenges, and human rights at stake and legal concerns in genetic testing

Challenges

Human rights at stake and legal concerns

Are patients making an informed choice and get appropriate counselling? How, if at all, the return of results and informing family members, is balanced against the right not to know and confidentiality?

• Information about the results of the test Counselling

• Data protection

• Right to information

• Right not to know

• Right to private life/privacy

• Family interests/ rights

• Confidentiality

• Incidental findings

Gene patents, impact on access to genetic tests

• Patenting

• Property rights

• Right to science

Secondary use of genetic information, data and samples, genetic testing for non-medical purposes

• Genetic discrimination

• Right to private life/privacy

• Data protection

• Secondary use of genetic data/information

Genetic testing in minors

• Right to the highest attainable standard of health for minors

• Right to private life/privacy

• Access to genetic testing by minors

Tabellen skiller ikke mellom genetisk testing i og utenfor helsetjenesten, men indikerer hvilke interesser som står på spill. Ved genetisk testing utenfor helsetjenesten peker forfatterne på at det er uklart om gjeldende regelverk og internasjonale instrumenter beskytter disse interessene.

 

[47] The Sienna Project, «About SIENNA». https://www.sienna-project.eu/about-sienna/

[48] Slokenberga S, Siemaszko K, Warso Z, Howard HC, «SIENNA D2.2 Analysis of the legal and human rights requirements for genomics in and outside the EU». 29.03.2019. https://zenodo.org/record/4066659#.Ya8t5pGZOUk

Siste faglige endring: 02. juli 2024