Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bakgrunn

Fra 1.1.2020 ble det lovpålagt for kommunene å knytte til seg psykologkompetanse innen helse- og omsorgstjenestene. Begrunnelsen for lovpålegget var blant annet at det var et tiltak for å hindre de til dels store geografiske variasjonene i kompetanse og kvalitet, samt at det kunne bidra til å styrke kompetansen innen psykisk helse- og rustjenester i kommunene.

Dette dokumentet viser utviklingen av psykologårsverk i kommunene og psykologenes oppgavefokus, basert på data innrapportert via KOSTRA (2020-2022) og på registerstatistikk (a-ordningen, 2015-2022).

Sist faglig oppdatert: 25. september 2023