Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.2Autorisasjon av personell

Helsedirektoratet er autorisasjonsmyndighet for de regulerte helseprofesjonene og registrerer helsepersonell som innvilges autorisasjon og lisens i helsepersonellregisteret. Helsedirektoratet følger med på og holder oversikt over nye autorisasjoner og hvor helsepersonell er utdannet via oppføringer i registeret. Helsepersonellregisteret er et offentlig register som holder oppdatert oversikt over helsepersonell med autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning, tilleggskompetanse og rekvireringsrett. Registeret skal bidra til at helsetjenesten kan yte forsvarlig helsehjelp, og til at helseforvaltningen skal ha oversikt og kontroll over landets helsepersonell, blant annet for utdanning, tilsyn med helsepersonell og beredskap.

Helsedirektoratet registrer at det er en nedgang i antall innvilgede autorisasjoner for tilnærmet alle yrkesgrupper med utdanning gjennomført utenfor Norge, i tillegg til nedgang for norskutdannede ernæringsfysiologer og psykologer. Det har vært økning i antall innvilgede autorisasjoner for de med utdanning gjennomført i Norge for fysioterapeuter, helsefagarbeidere, jordmødre, leger, sykepleiere og vernepleiere. Tallene i oversikten nedenfor viser antall innvilgede autorisasjoner fordelt pr. profesjon og utdanningsområde. Tallene er ikke kategorisert etter statsborgerskap.

/thead>

Tabell 27: Autorisasjoner av helsepersonell, fordelt på region, 2019-2020

 

2019

2020

Endring i %

 

Norge

Norden

EU/EØS

Andre

Total

Norge

Norden

EU/EØS

Andre

Total

2019-2020

Fysioterapeut, Norge

267

 

 

 

267

304

 

 

 

304

13,9 %

Utland

 

68

58

4

130

 

32

73

2

107

-17,7 %

Totalt

 

 

 

 

397

 

 

 

 

411

3,5 %

Helsefagarbeider, Norge

4062

 

 

 

4062

4632

 

 

 

4632

14,0 %

Utland

 

216

23

4

243

 

108

16

4

128

-47,3 %

Totalt

 

 

 

 

4305

 

 

 

 

4760

10,6 %

Jordmor, Norge

88

 

 

 

88

130

 

 

 

130

47,7 %

Utland

 

64

15

0

79

 

67

11

1

79

0,0 %

Totalt

 

 

 

 

167

 

 

 

 

209

25,1 %

Klinisk ernærings-fysiolog, Norge

56

 

 

 

56

45

 

 

 

45

-19,6 %

Utland

 

2

0

0

2

 

1

1

0

2

0,0 %

Totalt

 

 

 

 

58

 

 

 

 

47

-19,0 %

Lege, Norge

526

 

 

 

526

558

 

 

 

558

6,1 %

Utland

 

334

693

37

1064

 

341

691

33

1065

0,1 %

Totalt

 

 

 

 

1590

 

 

 

 

1623

2,1 %

Psykolog

303

 

 

 

303

274

 

 

 

274

-9,6 %

Utland

 

127

27

3

157

 

83

66

2

151

-3,8 %

Totalt

 

 

 

 

460

 

 

 

 

425

-7,6 %

Sykepleier, Norge

4097

 

 

 

4097

4259

 

 

 

4259

4,0 %

Utland

 

901

346

39

1286

 

800

388

53

1241

-3,5 %

Totalt

 

 

 

 

5383

 

 

 

 

5500

2,2 %

Vernepleier, Norge

866

 

 

 

866

975

 

 

 

975

12,6 %

Utland

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

..

Totalt

 

 

 

 

866

 

 

 

 

975

12,6 %

 Kilde: Helsedirektoratet

Siste faglige endring: 13. desember 2021