Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Forord

Pasientsikkerhetsprogrammet (2014-2018) hadde som mål å redusere andelen sykehusopphold med pasientskade med 25 % fra 2012 til 2018 målt med metoden Global Trigger Tool (GTT-undersøkelsen). Denne målsetningen er også nedfelt i Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til de regionale helseforetakene.

Siden 2010 har andelen sykehusopphold med pasientskade i somatisk spesialisthelsetjeneste i Norge blitt offentliggjort. Hensikten er å kunne følge utviklingen av skadenivået og hvilke typer skader som oppstår. Alle norske helseforetak og fem private sykehus deltar i undersøkelsen. I henhold til Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023, vil gjennomføring av GTT-undersøkelsen fortsette også etter avviklingen av pasientsikkerhetsprogrammet.

Vi takker alle GTT-teamene og deres støttespillere for innsatsen og deres bidrag til nasjonal beregning av omfanget av pasientskader for 2018.

Denne rapporten presenterer resultatene av GTT-undersøkelsen for 2018 og analyserer trenden i omfanget av pasientskader fra 2012 til 2018.

Rapporten er utarbeidet av avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. Alle statistiske sammenstillinger og analyser er utført av Norsk Regnesentral.

Oslo, september 2019


Bjørn Guldvog
helsedirektør

Hilde Skredtveit Moen
avdelingsdirektør 
avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Siste faglige endring: 13. september 2023