Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

Siden 2010 har andel sykehusopphold med pasientskade i somatisk spesialisthelsetjeneste i Norge, målt med GTT-metoden, blitt offentliggjort. Hensikten er å kunne følge utviklingen av skadenivået og hvilke skadetyper som oppstår. Alle norske helseforetak og fem private sykehus deltar i undersøkelsen.

Denne rapporten presenterer resultatene av GTT-undersøkelsen for 2022 og analyserer trenden i omfanget av pasientskader fra 2012 til 2022.

GTT-teamene legger ned mye arbeid for at vi skal kunne få innsikt i omfanget av pasientskader. Vi retter derfor en stor takk til teamene og deres støttespillere for arbeidet de gjør for å fremskaffe disse resultatene.

Rapporten er utarbeidet av avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. Norsk Regnesentral er ansvarlig for statistiske analyser.


Oslo, september 2023

Bjørn Guldvog
helsedirektør 

Kari Annette Os  
avdelingsdirektør (fungerende)
avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Siste faglige endring: 13. september 2023