Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg

Vedlegg 1

Oversikt over hjernesykdommer fra ICD-10, fordelt på kapittel, kategoriblokk og inkluderte og ekskluderte koder.

Kapittel

Kategoriblokk

Inkluderte ICD-10-koder

Ekskluderte

ICD-10-koder

II Svulster

(C69-C72) Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet

C70-C72

C69

II Svulster

(D10-D36) Godartede svulster

D32, D33

D10-D31, D34-D36

V Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

(F00-F09) Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser

F00, F01, F04, F06, F07, F09

F02, F03, F05

V Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

(F10-F19) Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer

F10-F19

 

V Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

(F20-F29) Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser

F20-F29

 

V Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

(F30-F39) Affektive lidelser stemningslidelser

F30-F39

 

V Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

(F40-F48) Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser

F40-F48

 

V Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

(F50-F59) Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer

F50, F51

F52-F59

V Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

(F60-F69) Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne

F60-F63, F65

F66-F69

V Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

(F70-F79) Psykisk utviklingshemming

F70-F79

 

V Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

(F80-F89) Utviklingsforstyrrelser

F80-F89

 

V Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

(F90-F98) Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder

F90-F98

 

V Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

(F99) Uspesifisert psykisk lidelse

F99

 

VI Sykdommer i nervesystemet

(G00-G09) Betennelsessykdommer i sentralnervesystemet

G04, G06

G00-G03, G05, G07-G09

VI Sykdommer i nervesystemet

(G10-G14) Systemiske atrofier som primært rammer sentralnervesystemet

G10, G12

G11, G13, G14

VI Sykdommer i nervesystemet

(G20-G26) Ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser

G20, G21

G22-G26

VI Sykdommer i nervesystemet

(G30-G32) Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet

G30, G31

G32

VI Sykdommer i nervesystemet

(G35-G37) Demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet

G35, G36

G37

VI Sykdommer i nervesystemet

(G40-G47) Episodiske tilstander og anfallsvise forstyrrelser

G40-G47

 

VI Sykdommer i nervesystemet

(G80-G83) Cerebral parese og andre syndromer med lammelse

G80-G83

 

VI Sykdommer i nervesystemet

(G90-G99) Andre sykdommer og tilstander i nervesystemet

G91-G93

G90, G94-G99

IX Sykdommer i sirkulasjonssystemet

(I60-I69) Hjernekarsykdommer

I60-I67

I68, I69

XVI Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden

(P10-P15) Fødselsskader

P10, P11

P12-P15

XVI Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden

(P90-P96) Andre forstyrrelser som oppstår i perinatalperioden

P91, P96.1-P96.3

P90, P92-P95, P96.0, P96.4, P96.5, P96.8, P96.9

XVII Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik

(Q00-Q07) Medfødte misdannelser i nervesystemet

Q03-Q05

Q00-Q02, Q06, Q07

XVII Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik

(Q80-Q89) Andre medfødte misdannelser

Q86

Q80-Q85, Q87, Q89

XVII Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik

(Q90-Q99) Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted

Q90, Q91, Q93

Q92, Q95-Q99

XIX Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker

(S00-S09) Hodeskader

S04, S06

S00-S03, S05, S07-S09

Vedlegg 2

Andel som var i kontakt med spesialisthelsetjenesten med ulike diagnoser som hoved- eller bidiagnose i 2018 og 2022. Prosent av befolkning. I tillegg vises antall pasienter. Dersom en pasient har flere registrerte diagnoser vil pasienten telles innenfor alle diagnosene.

ICD-10

Beskrivelse

Andel av befolkning

Antall pasienter

  

2018

2022

2018

2022

C70

Ondartet svulst i sentralnervesystemets hinner (neoplasma malignum meningium)

<0,01

<0,01

62

92

C71

Ondartet svulst i hjerne (neoplasma malignum cerebri)

0,04

0,04

2077

2419

C72

Ondartet svulst i ryggmarg, hjernenerver og andre deler av sentralnervesystemet (neoplasma malignum

<0,01

<0,01

225

271

D32

Godartet svulst i sentralnervesystemets hinner

0,03

0,05

1853

2595

D33

Godartet svulst i hjerne og andre deler av sentralnervesystemet

0,04

0,04

1922

2367

F00

Demens ved Alzheimers sykdom

0,10

0,10

5481

5691

F01

Vaskulær demens

0,04

0,04

2243

2083

F04

Organisk amnestisk syndrom, (spesifikk hukommelseslidelse) ikke utløst av alkohol eller psykoaktive

<0,01

<0,01

46

22

F06

Andre psykiske lidelser som skyldes skade eller dysfunksjon i hjernen eller fysisk sykdom

0,16

0,17

8308

9261

F07

Personlighetsforstyrrelser og atferdsforstyrrelser som skyldes sykdom, skade og dysfunksjon i hjerne

0,04

0,04

2391

2325

F09

Uspesifisert organisk eller symptomatisk psykisk lidelse

<0,01

<0,01

91

123

F10

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av alkohol

0,41

0,43

21671

23365

F11

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av opiater

0,20

0,20

10451

10985

F12

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av cannabinoider

0,15

0,14

8128

7581

F13

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av sedativa og hypnotika

0,12

0,12

6640

6477

F14

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av kokain

0,02

0,03

856

1656

F15

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av andre stimulanter, inklusive kaffein

0,10

0,09

5295

5203

F16

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av hallusinogener

0,01

0,01

323

300

F17

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av tobakk

0,02

0,03

1302

1474

F18

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av flyktige løsemidler

<0,01

<0,01

54

45

F19

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av flere stoffer

0,16

0,16

8356

8556

F20

Schizofreni

0,15

0,14

7770

7903

F21

Schizotyp lidelse

0,01

0,01

420

363

F22

Paranoide psykoser (vedvarende vrangforestillingslidelser)

0,05

0,05

2685

2619

F23

Akutte og forbigående psykoser

0,03

0,03

1479

1425

F24

Indusert psykose (vrangforestillingslidelse)

<0,01

<0,01

8

9

F25

Schizoaffektive lidelser (schizoaffektive psykoser)

0,04

0,03

1898

1848

F28

Andre ikke-organiske psykoser

0,01

0,01

303

361

F29

Uspesifisert ikke-organisk psykose

0,03

0,04

1798

2090

F30

Manisk episode

0,01

0,01

600

533

F31

Bipolar affektiv lidelse

0,23

0,22

12514

11941

F32

Depressiv episode

0,70

0,71

37090

38932

F33

Tilbakevendende depressiv lidelse

0,52

0,50

27461

27458

F34

Vedvarende affektive lidelser

0,07

0,06

3662

3289

F38

Andre affektive lidelser

0,01

0,01

451

358

F39

Uspesifisert affektiv lidelse

0,01

0,01

657

643

F40

Fobiske angstlidelser

0,37

0,37

19473

20164

F41

Andre angstlidelser

0,63

0,65

33324

35677

F42

Obsessiv-kompulsiv lidelse (tvangslidelse)

0,12

0,14

6366

7718

F43

Tilpasningsforstyrrelser og reaksjon på alvorlig belastning

0,94

1,08

50075

59207

F44

Dissosiative lidelser

0,04

0,05

2339

2522

F45

Somatoforme lidelser

0,09

0,07

4995

3758

F48

Andre nevrotiske lidelser

0,04

0,04

2390

2464

F50

Spiseforstyrrelser

0,13

0,17

7046

9125

F51

Ikke-organiske søvnforstyrrelser

0,04

0,05

2222

2491

F60

Spesifikke personlighetsforstyrrelser

0,26

0,27

13689

15048

F61

Blandede og andre personlighetsforstyrrelser

0,05

0,06

2835

3037

F62

Vedvarende personlighetsforandringer som ikke skyldes skade eller sykdom i hjernen

0,02

0,02

1111

1051

F63

Vane- og impulsforstyrrelser

0,04

0,03

2012

1737

F65

Forstyrrelser i seksuelle objektvalg

<0,01

<0,01

48

167

F70

Lett psykisk utviklingshemming

0,08

0,08

4058

4623

F71

Moderat psykisk utviklingshemming

0,03

0,04

1846

2270

F72

Alvorlig psykisk utviklingshemming

0,02

0,03

1305

1707

F73

Dyp psykisk utviklingshemming

0,01

0,01

433

567

F78

Annen psykisk utviklingshemming

<0,01

<0,01

102

110

F79

Uspesifisert psykisk utviklingshemming

0,03

0,03

1789

1916

F80

Spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk

0,06

0,06

3075

3213

F81

Spesifikke utviklingsforstyrrelser av skoleferdigheter, lærevansker

0,08

0,11

4476

6252

F82

Spesifikk utviklingsforstyrrelse i motoriske ferdigheter

0,01

0,01

591

434

F83

Blandet utviklingsforstyrrelse i spesifikke ferdigheter

0,03

0,04

1727

2293

F84

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

0,20

0,27

10467

14733

F88

Andre forstyrrelser av psykologisk utvikling

<0,01

<0,01

150

201

F89

Uspesifisert forstyrrelse av psykologisk utvikling

0,01

<0,01

326

273

F90

Hyperkinetiske forstyrrelser

0,58

0,92

30933

50773

F91

Atferdsforstyrrelser

0,02

0,02

1159

937

F92

Blandede atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser

0,02

0,01

924

662

F93

Følelsesmessige forstyrrelser oppstått i barndommen

0,07

0,07

3519

3574

F94

Forstyrrelse i sosial fungering med debut i barne- og ungdomsalder

0,04

0,03

1931

1783

F95

«Tics»

0,06

0,08

3241

4526

F98

Andre atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdom

0,11

0,10

5781

5564

F99

Uspesifisert psykisk forstyrrelse eller lidelse

0,05

0,06

2481

3024

G04

Encefalitt , myelitt  og encefalomyelitt

0,01

0,01

455

507

G06

Intrakraniell og intraspinal abscess og granulom

<0,01

<0,01

213

260

G10

Huntingtons sykdom

0,01

<0,01

295

267

G12

Spinal muskelatrofi (atrophia musculorum progressiva) og beslektede syndromer

0,01

0,02

783

873

G20

Parkinsons sykdom

0,18

0,19

9653

10232

G21

Sekundær parkinsonisme

0,02

0,01

841

759

G30

Alzheimers sykdom

0,14

0,14

7323

7657

G31

Andre degenerative sykdommer i sentralnervesystemet, ikke klassifisert annet sted

0,02

0,02

1081

1297

G35

Multippel sklerose

0,22

0,24

11617

13228

G36

Annen akutt disseminert demyelinisering

<0,01

<0,01

111

134

G40

Epilepsi

0,41

0,42

21939

22782

G41

Status epileptikus

0,01

0,01

482

483

G43

Migrene

0,34

0,49

18086

27142

G44

Andre hodepinesyndromer

0,17

0,19

8992

10524

G45

Forbigående cerebrale iskemiske anfall  og beslektede syndromer

0,12

0,12

6565

6491

G46

Syndromer som skyldes hjernekarsykdom

<0,01

<0,01

33

16

G47

Søvnforstyrrelser

1,12

1,28

59586

70406

G80

Cerebral parese

0,08

0,08

4304

4357

G81

Hemiplegi

0,03

0,04

1558

2079

G82

Paraplegi og tetraplegi

0,03

0,03

1748

1713

G83

Andre syndromer med lammelse

0,01

0,02

713

1120

G91

Hydrocephalus

0,04

0,04

2125

2446

G92

Toksisk encefalopati

<0,01

<0,01

84

73

G93

Andre hjernelidelser

0,19

0,12

10293

6560

I60

Subaraknoidalblødning

0,01

0,02

713

826

I61

Hjerneblødning (haemorrhagia cerebri)

0,04

0,04

2240

2441

I62

Annen ikke-traumatisk intrakraniell blødning

0,02

0,01

888

632

I63

Hjerneinfarkt

0,22

0,23

11717

12466

I64

Hjerneslag, ikke spesifisert som blødning eller infarkt

0,02

0,02

1110

829

I65

Okklusjon og stenose av precerebrale arterier, uten hjerneinfarkt som følge

0,09

0,09

4986

4956

I66

Okklusjon og stenose av hjernearterier, uten hjerneinfarkt som følge

<0,01

0,01

220

276

I67

Andre hjernekarsykdommer

0,05

0,05

2717

2806

P10

Intrakraniell laserasjon og blødning som skyldes fødselsskade

<0,01

<0,01

28

21

P11

Andre fødselsskader i sentralnervesystemet

<0,01

<0,01

34

28

P91

Andre forstyrrelser som angår hjerne hos nyfødt

<0,01

<0,01

188

179

P96 (kun P96.1, P96.2 og P96.3)

Andre tilstander som oppstår i perinatalperioden

<0,01

<0,01

96

90

Q03

Medfødt hydrocephalus

<0,01

<0,01

149

121

Q04

Andre medfødte misdannelser i hjernen

0,01

0,01

536

551

Q05

Spina bifida

0,01

0,01

526

518

Q86

Medfødte misdannelsessyndromer som skyldes kjente eksogene årsaker, ikke klassifisert annet sted

<0,01

<0,01

112

110

Q90

Downs syndrom

0,04

0,04

2108

2171

Q91

Edwards' syndrom og Pataus syndrom

<0,01

<0,01

35

40

Q93

Monosomier og delesjoner fra autosomer, ikke klassifisert annet sted

0,01

0,02

738

866

S04

Skade på hjernenerver

<0,01

<0,01

252

267

S06

Intrakraniell skade

0,39

0,42

20682

22988

Siste faglige endring: 26. april 2024