Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Litteraturliste

Direktoratet for e-helse (2023). Kodeveiledning 2023. [Nettdokument. Hentet 03.04.24]. Tilgengelig fra https://www.ehelse.no/kodeverk-og-terminologi/ICD-10-og-ICD-11/_/attachment/inline/13a72679-60f9-4e12-a8db-c0f6838a5ae9:b176fcd559535bfa2793464407a5403bbbf6f0f0/Kodeveiledning%202023%20%E2%80%93%20revidert%20versjon.pdf.

E-helse kodeverk og terminologi [Nettdokument. Hentet 03.04.24]. Tilgjengelig fra https://www.ehelse.no/kodeverk-og-terminologi/ICD-10-og-ICD-11.

Helsedirektoratet (2017). Statusrapport hjernehelse. IS-2588. [Nettdokument. Hentet 22.03.24]. Oslo:Helsedirektoratet. Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/statusrapport-hjernehelse/Statusrapport%20hjernehelse.pdf/_/attachment/inline/7d59bc61-6239-4d06-9aa6-987ee4454850:288b5a0f60e635edcfc3a872158af2cbd37eb6dc/Statusrapport%20hjernehelse.pdf.

Helse- og omsorgsdepartementet (2017). Nasjonal hjernehelsestrategi (2018-2024). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Tilgjengelig fra https://www.regjeringen.no/contentassets/8eba3248e9e843f6b09e97a84a97a153/hjernehelsestrategi_2018-24_121217.pdf.

Hjernerådet (2022). Hjernen topper sykdomsbyrden. [Nettdokument. Hentet 04.04.24]. https://www.hjerneradet.no/wp-content/uploads/2022/06/Topper-sykdomsbyrden.pdf.

World Health Organization (2022). Optimizing brain health across the life course: WHO position paper. [Nettdokument. Hentet 22.03.24]. Tilgjengelig fra https://www.who.int/publications/i/item/9789240054561.

Siste faglige endring: 26. april 2024