Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.1Vekst i antall fastleger så langt i 2022, men fra et svært lavt nivå i 2021

Det har vært større vekst i antall fastleger så langt i 2022 enn i 2021. Fra handlingsplanens start våren 2020 til og med august 2022 var det en netto tilvekst på 88 fastleger. Antall fastleger per 1000 listeinnbyggere er tilnærmet uforandret i samme periode.

Basert på innmeldte fastlegeavtaler til HELFO var det per 2.tertial 2022 (august) registrert 5 003 fastleger i fastlegeordningen[1]. Sammenlignet med 1.tertial 2020 har antall fastleger økt med 88 (1,8 prosent). For samme periode har befolkningsveksten gitt en økning på 67 400 listeinnbyggere. Antall leger per 1 000 innbyggere er tilnærmet uforandret fra 1.tertial 2020 (Figur 1.1). Så langt i 2022 har veksten i antall fastleger likevel vært langt større enn i 2021, da det var svært lav tilvekst (+ 42 vs. + 11 fastleger per august). Oppdaterte månedstall fram til 1 oktober viser fortsatt økt vekst i 2022.

 

Utvikling i antall unike leger fordelt på kjønn samt antall unike leger per 1 000 listeinnbyggere.jpg
Figur 1.1 Utvikling i antall unike leger fordelt på kjønn samt antall unike leger per 1 000 listeinnbyggere  Kilde: FLO

 

Netto kumulativ tilvekst av fastleger fra 1. tertial 2019 til 2. tertial 2022..jpg
Figur 1.2. Netto kumulativ tilvekst av fastleger fra 1. tertial 2019 til 2. tertial 2022.  Kilde: FLO.


 

[1] Tallene inkluderer kun leger som mottar basistilskudd.

Siste faglige endring: 27. september 2023