Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.4Listelengden går fortsatt gradvis nedover

Gjennomsnittlig listelengde har gått ned hvert tertial gjennom flere år, og den går ned også for 2.tertial 2022. Dette har vært en ønsket utvikling for å få redusert arbeidsbelastningen til legene. Listelengde går ned for alle kommunestørrelser og alle fylker også i 2.tertial 2022.

Gjennomsnittlig listelengde fortsetter å gå ned. Per 2. tertial 2022 er gjennomsnittlig listelengde nede i 1 025 når alle lister inkluderes og 1 044 om man ser kun for lister med fast lege (Figur 1.9). Alle kommunestørrelser (befolkning) har hatt reduksjon i gjennomsnittlig listelengde (inklusive lister uten fast lege).

I mindre kommuner (befolkningsmessig) har fastlegene kortere lister enn gjennomsnittet. I de minste kommunene er det få lister med over 1 000 innbyggere. Her er befolkningsgrunnlaget lavere, en større andel av legene har avsatt tid til annet allmennlegearbeid og legevakt utgjør en større del av den totale arbeidsbelastningen.

Fra 2018 har kommuner med færre enn 5 000 innbyggere hatt den største reduksjonen i gjennomsnittlig listelengde (10 prosent), mens de mest befolkningsrike kommunene med over 50 000 innbyggere, som i utgangspunktet har lengre lister, har hatt den laveste reduksjonen (5 prosent) (Figur 1.10). Utviklingen med nedgang i gjennomsnittlig listelengde gjelder for alle fylker (Tabell V8 i vedlegg).

Figur 1.9 Utvikling i gjennomsnittlig listelengde for alle lister og lister med fast lege. 1. tertial 2018 til 1.tertial 2022.png
Figur 1.9 Utvikling i gjennomsnittlig listelengde for alle lister og lister med fast lege. 1. tertial 2018 til 1.tertial 2022 Kilde: FLO.
Figur 1.10 Utvikling i gjennomsnittlig listelengde for alle lister fordelt etter kommunestørrelse. 1. tertial 2018 til 2.tertial 2022..png
Figur 1.10 Utvikling i gjennomsnittlig listelengde for alle lister fordelt etter kommunestørrelse. 1. tertial 2018 til 2.tertial 2022. Kilde: FLO. * Kommuner er definert etter befolkningsstørrelse per 01.01.2022.

 

Siste faglige endring: 27. september 2023