Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.1Behov for tydelig informasjon som er tilpasset mottakeren

Ulik praksis for iverksetting av smitteverntiltak kan tyde på at enkelte veiledere og sentrale vedtak har blitt tolket ulikt. Flere melder at det var vanskelig å følge med på hva som til enhver tid var gjeldende tiltak. Usikkerhet og ulik tolking av retningslinjer førte til at tiltakene kan ha blitt for strenge for en del tjeneste­mottakere. I noen kommuner ble Helsedirektoratets retningslinjer tolket feil. Beboere i omsorgsboliger ble derfor nektet å delta i arbeid eller aktiviteter og ble isolert som følge av besøksforbud.

Også overfor brukerne var det en utfordring å gi god informasjon. I en undersøkelse blant personer med utviklingshemming påpeker Helsetilsynet betydningen av informasjon som er tilpasset og lettfattelig; "Når det må gjøres endringer i tjenestetilbudet, må brukerne få nødvendig informasjon og mulighet til å medvirke."[105] Helsetilsynet peker på behovet for å lage tilrettelagt informasjonsmateriell og pedagogiske løsninger som formidler smittevern til alle.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) viser i sin undersøkelse av konsekvenser for funksjonshemmede[106] også til behovet for tilrettelagt informasjon. På spørsmål om informasjon fra myndighetene, svarte 41 prosent at den er god, 48 prosent at det er vanskelig å følge med på hva som til enhver tid gjelder og 14 prosent sier at de hadde trengt mer målrettet informasjon. Blant barn og unge eller pårørende for alders­gruppen 0-20 år oppgir 55 prosent at det er vanskelig å følge med på informasjon og hva som gjelder, og 20 prosent svarer at de kunne trengt mer målrettet informasjon.

Innspill til Helsedirektoratet viser til eksempler på at informasjon som er tilrettelagt en bestemt målgruppe, også kan fungere overfor andre grupper, for eksempel kan informasjon tilpasset barn fungere for personer med utviklingshemming.[107]

 

Fotnoter

[105] Helsetilsynet. Koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det. Rapport 4/2021 (s.93)

[106] FFO (2022). Konsekvenser for funksjonshemmede og kronisk syke etter to år. forsterkede-negative-konsekvenser-av-koronapandemien (januar 2022)

[107] Kari M.Kristiansen. Nasjonalt senter for aldring og helse, Innspill til Helsedir. 31.mars 2022

Siste faglige endring: 10. august 2022