Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Demografiske endringer

I perioden 2018 til 2022 ser vi tydelig at det har skjedd en aldring i befolkningen. Antall yngre under 18 år har gått ned 1,8 prosent, mens det har vært en økning i alle aldersgrupper over 50 år. Den største økningen fant sted for gruppen 67 -79 år med 11,9 prosent flere i årene 2018- 2022.

Tabell 1. Befolkning 2018 og 2022. Endring i prosent. Etter aldersgrupper.

Alder

2018

2022

Endring 2018-2022

0-17 år

1 129 007

1 108 523

-1,8

18-49 år

2 289 283

2 291 149

0,1

50-66 år

1 090 970

1 154 635

5,8

67-79 år

563 607

630 670

11,9

80-89 år

178 060

193 735

8,8

90 år og eldre

44 692

46 558

4,2

Kilde: SSB (2022) Statistikkbanken, tabell 10211: Alders- og kjønnsfordeling i hele befolkningen 1846 – 2021.

Befolkningsframskriving etter SSBs hovedalternativ[1] viser en betydelig aldring i befolkningen frem mot 2040.

Tabell 2: Befolkning 2022. Framskriving til 2025 og 2040. Endring i prosent. Etter alders­grupper.

 

                             Alder

2022

2025

2040

Endring i prosent

2022 til 2025

Endring i prosent

2022 til 2040

0-17 år

1 108 523

1 087 399

1 076 069

-1,9

-2,9

18-49 år

2 291 149

2 285 155

2 287 998

-0,3

-0,1

50-66 år

1 154 635

1 183 812

1 188 027

2,5

2,9

67-79 år

630 670

667 134

812 878

5,8

28,9

80-89 år

193 735

227 250

383 090

17,3

97,7

90 år og eldre

46 558

47 882

108 786

2,8

133,7

Kilde: SSB (2022) Statistikkbanken, tabell 12881: Framskrevet folkemengde 1. januar 2022 og 2040. Hovedalternativet.

Etter SSBs befolkningsframskriving (hovedalternativet), vil nedgangen i aldersgruppene 0-17 og 18-54 år fortsette frem mot 2040. Samtidig blir det en vekst i alle aldersgrupper fra 50 år og over, og økningen er størst i de eldste aldersgruppene. Befolkningen mellom 80- 89 år vil øke med 17,3 prosent frem mot 2025 og med 97,7 prosent frem mot 2040. Aldersgruppen 90 år og eldre vil øke dramatisk fra 46 558 i dag til nærmere 109 000 i 2040. Det tilsvarer en økning på 133,7 prosent.

 

Fotnoter

[1] SSB/befolkning. Hovedalternativet (MMM) er et mellomalternativ for de tre komponentene fruktbarhet, levealder og innvandring og regnes som et hovedalternativ for SSBs framskrivninger.

Sist faglig oppdatert: 10. august 2022