Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Forord

Det arbeides aktivt med å bedre helsetilbudet for pasienter med flåttbårne sykdommer i Norden. Likevel opplever mange med langvarige plager ved mistenkt flåttoverført sykdom at deres helseproblemer ikke blir tatt godt nok hånd om. Erfaringer fra klinikker i Danmark og Nederland, samt Norsk Lyme Borreliose-Forening og Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer tilsier at det gjelder flere hundre personer i Norden årlig. Mange oppsøker alternative helsetilbud for diagnostikk og behandling.

Det norske Helsedirektoratet fikk i 2013 et oppdrag med å følge opp denne problemstillingen. Direktoratet arrangerte derfor en brukerkonferanse i 2014. I samråd med brukerne og da nyetablerte Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer ble det vedtatt å utarbeide en nordisk konsensus om diagnostikk og behandling av borreliose.

Helsedirektoratet inviterte etter dette en nordisk arbeidsgruppe bestående av klinikere, brukere og forskere til å belyse problemstillingen og foreslå en slik konsensus. Det ble imidlertid tidlig klart at anbefalinger for diagnostikk og behandling av borreliose og flåttbåren encefalitt (TBE-virus) har god konsensus i Norden. I de videre arbeidsprosessene ble mandatet spisset til å gjelde felles nordiske anbefalinger for diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkte flåttbårne sykdommer.

Det påpekes også at det er viktig å forebygge langvarige plager gjennom bedre implementering av gjeldende anbefalinger. En del mennesker opplever at de, til tross for klare symptomer på akutt lokal borreliose i form av typisk utslett, ikke vet at de bør oppsøke lege raskt, og at de hos allmennlegen ikke alltid får adekvat vurdering og antibiotikabehandling. Alle som ferdes i områder med mye flått bør også ta forhåndsregler ved å følge råd om bekledning og sjekke seg for mulige flått etter turen samt eventuelt vaksinere seg mot TBE-virus.

I vedlagte uttalelse legger arbeidsgruppen frem sine anbefalinger. I flere nordiske land har man også opprettet egne spesialpoliklinikker med sikte på ensartet tilnærming og forskning på vektoroverførte sykdommer.Oslo, juni 2020

Bjørn Guldvog, helsedirektør

Sist faglig oppdatert: 18. september 2020