Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7. Andre analyser, ikke flåttbårne sykdommer (klinisk mistanke)

7.1 Andre relevante analyser

Serologi

  • EBV, CMV, VZV, HSV, toksoplasmose, Chlamydia pneumoniae,* Mycoplasma pneumoniae,* human parvovirus B19, hepatitt B, hepatitt C

PCR

  • human herpesvirus 6, EBV, CMV, parvovirus B19

Medisinsk biokjemi

  • Hb, SR, leukocytter, trombocytter, transferrin-tester, ferritin, Na, K, Ca, P, Mg, Glu, HbA1c, albumin, CRP, ASAT, ALAT, GT, bilirubin, ALP, LD, kreatinin, CK, vitamin B12, folat, vitamin D, FT4, TSH og kortisol
  • Albumin/kreatinin-ratio i urin

Immunologi

  • Immunglobulin IgG, IgM, IgA, total IgE, anti-α-galactose (IgE, ved mistanke om allergi mot rødt kjøtt etter flåttbitt), Antinukleære antistoffer (ANA), Reumatoid faktor (RF), andre revmatologiske prøver, cøliakiantistoffer/prøver

 

* PCR alternativ til serologi

EBV – Epstein-Barr-virus                 

CMV – Cytomegalovirus                  

VZV – Varicella Zoster-virus

HSV – Herpes Simplex-virus

PCR – Polymerase Chain Reaction – (metode for påvisning av arvestoff (DNA/RNA))

CSF – Cerebro Spinal Fluid                            

Hb – Hemoglobin                               

SR – Senkningsreaksjon

Elektrolytter: Na, K, Ca, P, Mg         

Glu – glukose                                     

HbA1c – langtidssukker i blod

CRP – C-reaktivt protein (infeksjonsmål)                                                     

Leverenzymer: ASAT, ALAT, GT, ALP

LD – laktat dehydrogenase                             

CK – creatinin kinase

 

7.2 Flåttindusert allergi mot rødt kjøtt

I den senere tid er det kommet flere rapporter som påviser en sammenheng mellom flåttbitt og allergiske reaksjoner etter inntak av rødt kjøtt (alfa-Gal-allergi). Det kan påvises IgE-antistoffer mot et karbohydrat (alfa-Gal) som er til stede i flåtten og i rødt kjøtt. Symptomene kan variere fra urticaria, kløe og generell sykdomsfølelse til anafylaktiske reaksjoner. Det er rapportert flere tilfeller fra de nordiske landene, men omfanget av lidelsen er lite kartlagt, bortsett fra i Sverige.  

7.3 Fryse ned prøver

Ved uklare tilstander og mistanke om flåttbårne sykdommer (for eksempel feber etter flåttbitt uten EM, leddplager, eller nevrologiske utfall), gjøres diagnostikk så langt det er mulig. Dette inkluderer å ta av og fryse serum og spinalvæske for å sammenligne mot senere prøver, eventuelt for andre/nye testmetoder.

Sist faglig oppdatert: 18. september 2020