Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

Nasjonalt nettverk for arbeid mot menneskehandel i helse- og omsorgstjenestene ble opprettet i 2018, som en del av tiltak 16 i Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (pdf) fra 2016. Denne rapporten er fra nettverkets andre og siste oppnevningsperiode. I perioden 2021-2023 har fokuset skiftet fra barrierer for identifisering av ofre for menneskehandel, til hvordan man kan identifisere mulige ofre, implementering av retningslinjer og oppfølging av mulige ofre i helsetjenesten – herunder samarbeid mellom ulike tjenester.

Det har vært endringer i menneskehandelfeltet fra nettverkets opprettelse i 2018, og Regjeringens handlingsplan fra 2016 er ikke lenger en del av dagens politiske føringer. Nettverket avsluttes derfor ved utgangen av inneværende periode. Nettverksmedlemmene ønsker samtidig en ny handlingsplan velkommen, gjerne fortest mulig. Helse- og omsorgstjenesten er nemlig en unik arena for identifisering av mulige ofre. Nå som det er økt fokus på menneskehandel, kombinert med økt kompetanse, prosedyrer og veiledere på feltet, ligger alt til rette for økt identifisering av mulige ofre – og dermed flere mennesker som vil slippe et liv i vold, ufrihet og utnyttelse. Nettverket ønsker i den sammenheng å poengtere viktigheten av godt, tverrfaglig samarbeid i oppfølgingen av disse ofrene, der kunnskap om taushetsplikt, avvergingsplikt og plikten til samarbeid mellom tjenestene fremmer og ikke hemmer identifisering av mulige ofre for menneskehandel.

Avslutningsvis ønsker nettverket å understreke alle pasienters rett til gode og likeverdige helsetjenester, uten juridiske begrensninger, i tråd med menneskerettighetene, internasjonale forpliktelser og helsepersonells yrkesetiske retningslinjer.

Siste faglige endring: 09. april 2024