Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Innledning

Rapporten oppsummerer status for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI), og beskriver årets fokusområder, leveranser og utvikling av kvalitetsindikatorsystemet.

Åpenhet om resultater for kvalitet i helsetjenesten er viktig for både pasienter, helsetjenesten og helsemyndighetene. Det er viktig at pasientene har informasjon om kvalitet i helsetjenesten og at helsetjenesten bruker dette i sitt forbedringsarbeid. Det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet skal bidra til å sikre befolkningen likeverdig tilgang til helsetjenester av god kvalitet, og baserer seg på rammeverket til OECDs Health Care Quality and Outcomes programme (HCQO).

Kapittel 2 tar for seg status for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem i 2021, herunder årets fokusområder, leveranser og publiseringer.

Kapittel 3 omhandler videreutvikling av kvalitetsindikatorsystemet, utvikling av nye kvalitetsindikatorer, og tekniske utviklingsprosjekter.

Kapittel 4 gir en beskrivelse av planer for 2022.

Siste faglige endring: 22. februar 2023