Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 13Referanser

  1. Eek A, Nygård A-M. Innsyn og utsyn, Tilbud til personer med demens i norske kommuner. . Tønsberg/Oslo: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens; 1999.
  2. Eek A, Nygård A-M. Et hjem for deg et sted for oss. Kommunenes botilbud til personer med demens i norske kommuner. . DEMENS. 2003;7(1).
  3. Eek A, Nygård AM. Lysning i sikte? Tilbud til personer med demens i norske kommuner. Landsdekkende undersøkelse.  . Tønsberg/Oslo: Forlaget Aldring og helse; 2006.
  4. Westerberg TH. Gode tilbud i demensomsorgen - demensteam, dagsenter og pårørendeskolen : kartlegging 2007. Tønsberg: Aldring og helse; 2009. 87 s. p.
  5. Westerberg TH. Tilrettelagte boligtilbud for personer med demens. Nasjonal kartlegging 2008. Tønsberg/Oslo: Forlaget Aldring og helse; 2010.
  6. Eek A, Kirkevold Ø. Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens 2010-2011. Demensplan 2015. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse; 2011.
  7. Gjøra L, Eek A, Kirkevold Ø. Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens 2014. Demensplan 2015. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse; 2015.
  8. www.vergemal.no Statens sivilrettsforvaltning 2019
  9. Roen I, Selbaek G, Kirkevold O, Engedal K, Testad I, Bergh S. Resourse Use and Disease Couse in dementia - Nursing Home (REDIC-NH), a longitudinal cohort study; design and patient characteristics at admission to Norwegian nursing homes. BMC health services research. 2017;17(1):365.

Siste faglige endring: 24. mai 2019