Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.6Grafisk fremstilling

Vi har kombinert grafisk fremstilling fra uttrekk fra rapport i Questback i tillegg til rådata i Microsoft Excel som vi har laget selv. Tabeller og figurer i resultatkapitlet er benevnt slik: Tabell 1, Vedlegg 1 osv, og i vedlegget slik: Vedleggstabell 1, Vedleggsfigur 1 osv. Vedleggstabellene gir hele tallmaterialet (som hvor mange som svarte «ja», «nei» og «vet ikke»), der noen av figurene i resultatkapitlet har trukket ut kun deler av svaret, f.eks. hvor mange som svarte «ja».

Siste faglige endring: 03. april 2024